Cine Nagari – ROMEO | New Nepali Movie Trailer 2017 Feat. Hassan Raza Khan, Nisha Adhikari, Oshima Banu 4K
LATEST UPDATE

ROMEO | New Nepali Movie Trailer 2017 Feat. Hassan Raza Khan, Nisha Adhikari, Oshima Banu 4K

ROMEO | New Nepali Movie Trailer 2017 Feat. Hassan Raza Khan, Nisha Adhikari, Oshima Banu ULTRA 4K

HRK Production Second Venture
New Nepali Movie: ROMEO
a Film by Shankar Karki

Starring: Hassan Raza Khan, Nisha Adhikari, Bhanu Pratap, Syallen Manadhar
Introducing: Oshima Banu, Bipen Mickey Gurung, Bikash Khatiwada, Afisha Shrestha, Shradha Silwal, Abhinav N Rana, Babin Upadhya, Umesh Raj Giri
Music: Tara Prakash Limbu, Sunil “Sunday”, Kurban Khan, Yogesh Kaji
Action: Asta Maharjan
Publicity Designer: Bijay Subedi Awaj
Poster Designer: Shann Thapa
Costume Stylish: Bipen Mickey Gurung
Choreography: Shisir Khati, Bipen Mickey Gurung, Suresh Neupane
Post-Production: Studio Magic/Movie Factory
Color: Rajendra Moktan
Motion Graphics/VFX: Satyam Rana
Background Music: Sailesh Shrestha
Asst. Directors: Suresh Neupane, Subash Subedi, Ram K. Shrestha
Casting/Creative Director: Hassan Raza Khan
Associate Director: Amrit Agrawal
Production Designer: Dinesh Prakash Mahara
Editor: Shahil Khan and Milan Shrestha
Theater Trailer: Shahil Khan
Writer: Kiran Michael Ghimire
DOP: Romeshor Karki
Director: Shankar Karki
© Highlights Nepal Pvt. Ltd.


Facebook Comment